Komplette automationsløsninger

transport_1gp2000_top

Hovedområdet indenfor automationsløsninger er styringer til interne transportanlæg og maskiner.

Et vigtigt område er effektivisering og optimering af eksisterende maskiner – hvis den gamle maskinstyring er udtjent eller uoverskuelig moderniserer og opdaterer vi med gennemførelse af nødvendige ændringer og fornyelser.

Vi anvender egne færdige softwaremoduler i størst muligt omfang. Det sikrer lavest mulige omkostninger ved moderniseringen og giver samtidig højeste grad af sikkerhed, idet de færdigtestede moduler mindsker fejlmuligheder.